Sanitaartehnika

Oleme aidanud paljudel Klientidel leida lahendused hoone vee ja kanalisatsiooni süsteemide valikul ning projekteerinud lahenduse vastavalt Tellija soovidele. Vaata meie referentse, sest tehtud tööd annavad parima ülevaate selle kohta kuidas meie saame Teid aidata!

BIM Pro inseneri- ja arhitektuuribüroo eesmärgiks on pakkuda tellijatele kõrgekvaliteedilist ja professionaalset ehituse alast nõustamist ning parima kvaliteediga projekteerimise lahendusi. Meie personal koosneb oma ala parimatest inimestest, moodustades meeskonna, kelle eesmärk on pakkuda kaasaegset ning kiiret inseneri- ja arhitektuuribüroo teenust.

IFC standard on meie poolt pakutava kanalisatsiooni projekteerimise teenuse nurgakiviks, mis tagab erinevate programmide vahelise ühilduvuse ja võimaldab kasutada integreeritud BIM mudelit. Projekti koostamisel kasutame IFC standardile vastavat tarkvara – kõik meie poolt kasutatavad tarkvarad räägivad samas keeles.

Kanalisatsiooni projekti juures tekkiva ruumilise mudeli kõrval on tähtsam osa modelleeritud võrgustikust valmival matemaatilisel mudelil. Matemaatiline mudel võimaldab muutuvas olukorras usaldusväärselt ja kiiresti dimensioneerida, arvutada ja tasakaalustada projekteeritud tehnosüsteemi võrgustiku.

Kõik torustikud, komponendid ja ventiilid projekteeritakse tegelike tooteandmete põhjal – hoone veevarustus on tasakaalustatud tagades veevõtupunktide normvooluhulgad tänavatoru garanteeritud minimaalrõhul. Selleks on arvutuslike veevõtupunktide vooluhulki vähendatud kuni 70 %-ni nende normvooluhulgast ning veevõrgu alumistes veevõtupunktides on arvestatud vooluhulgad, mis on maksimaalselt 150 % vaadeldava veevõtuseadme normvooluhulgast.

Seadmete tooteandmetega teostatud insener-tehnilised arvutused on täpsed ja kindlustavad tehnosüsteemide projektijärgsel väljaehitamisel selle, et süsteemid ka reaalses elus töötavad ette nähtud korras. Seda seetõttu, et kõik arvutused (torude läbimõõdud, rõhukaod, vooluhulgad, kiirused, süsteemi tasakaalustus jne.) põhinevad reaalselt eksisteerivatel tehnilistel näitajatel.

Süsteemid on koondatud ühtsesse andmebaasi, mis võimaldab esitada usaldusväärseid ruumipõhiseid materjalide loendeid. Ka erinevate süsteemide ja torustike konstruktsioonidest läbiviikude avad genereeritakse vastavalt projekteeritud süsteemide 3D mudelile.

BIM projekteerimine (Building Information Modelling) tähendab: umbkaudse hindamise asemel arvutamist, joonestamise asemel modelleerimist, ettekujutamise asemel visualiseerimist, kvandi asemel 3D tootemudelit.

Kanalisatsiooni projekteerimine

Hoone tarbeveekulud on ainult üks osa vee kasutustsüklist - iga kasutatud liitri kohta on märkimisväärsed rahalised kulutused ning lisaks veel energiakulud transportimisel, töötlemisel ja tarbimisel. Veetarbimise optimeerimine vähendab oluliselt neid kulutusi. Vastavalt veevarustuse võimalustele ja eeldatud tarbimisele saab seada eesmärgid kulude vähendamiseks ning kaaluda vihmavee ja hallvee taaskasutuse efektiivsust.

Ülevaade veemajandusest annab tellijale ja projekteerijale indikatsiooni võimaliku veetarbimise vähendamiseks. San.seadmete tüüpandmetega saab seada projektile nõuded eesmärkide saavutamiseks. Meetmed mis võimaldavad suurimat efektiivsust valitakse välja projektis kasutamiseks.