Kütte ja ventilatsiooni projekteerimine

Oleme aidanud paljudel Klientidel leida lahendused hoone kütte-, ventilatsiooni- ning jahutussüsteemide valikul ja projekteerinud lahenduse vastavalt Tellija soovidele. Vaata meie referentse, sest tehtud tööd annavad parima ülevaate selle kohta kuidas meie saame Teid aidata!

BIM Pro inseneri- ja arhitektuuribüroo eesmärgiks on pakkuda tellijatele kõrgekvaliteedilist ja professionaalset ehituse alast nõustamist ning parima kvaliteediga projekteerimise lahendusi. Meie personal koosneb oma ala parimatest inimestest, moodustades meeskonna, kelle eesmärk on pakkuda kaasaegset ning kiiret inseneri- ja arhitektuuribüroo teenust.

Ventilatsiooni projekti koostamisel kasutame IFC standardile vastavat tarkvara – kõik meie poolt kasutatavad tarkvarad räägivad samas keeles. IFC (Industry Foundation Classes) on 1994  aastal loodud International Alliance for Interoperability (IAI) poolt väljatöötatud ehitiste digitaalse kirjeldamise standard, mis võimaldab vaba  andmeedastusvormi eri programmide vahel.

Kütte, ventilatsiooni projekteerimine põhineb süsteemide 3D modelleerimisele vastavalt energiatõhususe arvutustes seatud eesmärkidele - ja kui mingi eesmärgi saavutamine on ebaratsionaalne siis seda selgitavad matemaatilised arvutused mitte oletused.

BIM 3D modelleerimise juures tekkiva ruumilise mudeli kõrval on tähtsam osa modelleeritud võrgustikust valmival matemaatilisel mudelil. Matemaatiline mudel võimaldab muutuvas olukorras usaldusväärselt ja kiiresti dimensioneerida, arvutada ja tasakaalustada projekteeritud tehnosüsteemi võrgustiku.

Tehnosüsteemide mudeli koostamisel kasutatakse reaalselt turul olevate tootjafirmade andmebaasi. Kasutatavat andmebaasi uuendatakse regulaarselt tootjate poolt – nt. kui turule tuleb uus toode või kui muudetakse olemasolevate 
seadmete tehnilisi näitajaid.

Sellega on tagatud, et BIM mudelis kasutatavad süsteemide osad (õhujaotajad, jahutustalad, tuletõkkeklapid, ventiilid, radiaatorid, segistid, sanseadmed, agregaadid jne.) on reaalselt turul olevad tooted, mida võib tarnida tootjafirmadelt ja mis on Põhjamaades levinud nt. Lindab, Swegon, Uponor, Halton, Fläktwoods, Danfoss, Purmo, Tour Anderson jne.

Seadmete tooteandmetega teostatud insener-tehnilised arvutused on täpsed ja kindlustavad tehnosüsteemide projektijärgsel väljaehitamisel selle, et süsteemid ka reaalses elus töötavad ette nähtud korras. Kuna kõik arvutused (torude läbimõõdud, rõhukaod, vooluhulkad, kiirused, müra tasemed, süsteemi tasakaalustus jne.) põhinevad reaalselt eksisteerivatel tehnilistel näitajatel.

Süsteemid on koondatud ühtsesse andmebaasi, mis võimaldab esitada usaldusväärseid ruumipõhiseid materjalide loendeid. Ka erinevate süsteemide ja torustike konstruktsioonidest läbiviikude avad genereeritakse vastavalt projekteeritud süsteemide 3D mudelile.

BIM projekteerimine (Building Information Modelling) tähendab: umbkaudse hindamise asemel arvutamist, joonestamise asemel modelleerimist, ettekujutamise asemel visualiseerimist, kavandi asemel 3D tootemudelit.

Energiatõhususe arvutuste seos kütte, ventilatsiooni projektiga

Energiavajaduse ja ökoloogilise jalajälje vähendamisest on saanud peamine eesmärk tänapäeva hoonete projekteerimisel. Tegelikult tarbivad hoones energiat kütte-, ventilatsiooni- ja jahutuse tehnosüsteemid mitte hoone ise. Kasutades hoone integreeritud BIM mudelit, on võimalik teostada erinevate tehnosüsteemide energiatarbe ja CO2 emissiooni simulatsioone. Seeläbi näeme enne hoone ehitamist valitud süsteemide jõudlust, näeme kuidas seadmestik hoones toimib ja hindame sisekliima parameetreid. Ehitaja ja tellija saab tulevasele hoonele õigesti dimensioneeritud ja toimivad tehnosüsteemid, mis sobivad kokku ehituseelarve ja keskkonnaga.

Näiteks jahutussüsteemi investeerimiskulud on võrreldes teiste süsteemidega (küte ja ventilatsioon) kordades suuremad. Jahutussüsteemi välja ehitamine maksab kaasaegses büroohoones umbes 1000 EUR/kW. Seetõttu on eriti oluline, et jahutussüsteem oleks projekteerimisfaasis väga põhjalikult läbi mõeldud ja optimiseeritud.

Korralik projekt ja läbimõeldud arhitektuurne lahendus tähendavad tellija jaoks sadu tuhandeid eurosid kokkuhoidu. Kõige olulisem jahutussüsteemi projekteerimisel on jahutusekoormuse määramine, mis arvutatakse tihti lihtsustatud lineaarsete meetoditega. Taoline arvutus pole aga kuigi ökonoomne, sest see dimensioneerib jahutussüsteemid 25-40% üle.

Integreeritud BIM mudelit kasutades teostame:

Tehnosüsteemide BIM mudel on täielikult integreeritud dünaamilise simulatsiooni tarkvaraga, mis tagab kõrge kvaliteediga infovahetuse projekteerija, kliimamudeli, hoone mudeli, tehnosüsteemide mudeli ja automaatika vahel.