Padaveski Jahilossi

Padaveski | Viru-Nigula Vald | Lääne-Virumaa | Eesti
Allianss Arhitektid OÜ
Põhiprojekt
Hoone Tehnosüsteemid: küte ja ventilatsioon ning veevarustus ja kanalisatsioon | Hoone Elektripaigaldis: tugevvoolupaigaldis, nõrkvoolupaigaldis ja automaatika
2010
1 500 m2
Valmis

Oleme aidanud paljudel Klientidel leida lahendused hoone tehnosüsteemide (ventilatsiooni, kütte, jahutuse ning vee ja kanalisatsiooni) valikul ning projekteerinud lahenduse vastavalt Tellija soovidele. Vaata meie referentse, sest tehtud tööd annavad parima ülevaate selle kohta kuidas meie saame Teid aidata!

BIM Pro inseneri- ja arhitektuuribüroo eesmärgiks on pakkuda tellijatele kõrgekvaliteedilist ja professionaalset ehituse alast nõustamist ning parima kvaliteediga projekteerimise lahendusi. Meie personal koosneb oma ala parimatest inimestest, moodustades meeskonna, kelle eesmärk on pakkuda kaasaegset ning kiiret inseneri- ja arhitektuuribüroo teenust.

Küttesüsteemide projekteerimine ning samuti ventilatsiooni ning vee ja kanalisatsiooni eriosade projekteerimine põhines reaalselt turul olevate tootjafirmade andmebaasidel. Seadmete tooteandmetega teostatud insener-tehnilised arvutused on täpsed ja kindlustavad tehnosüsteemide projektijärgsel väljaehitamisel selle, et süsteemid ettenähtud korras töötavad. Lisaks koostatud mudeli 3D osale modelleeriti kõikidest süsteemi komponentidest matemaatiline võrgustik, millega teostatud arvutused (torude läbimõõdud, rõhukaod, vooluhulgad, kiirused, müra tasemed, süsteemi tasakaalustus, seadearvud jne.) põhinevad reaalselt eksisteerivate toodete tehnilistel näitajatel.

Hoone küttesüsteemide projekteerimine nägi ette, et küttevõrk on tasakaalustatud diferentsiaalregulaatoritega tagamaks süsteemi osade dünaamilise tasakaalustuse ka olukorras, kus osad küttekehade ventiilid on kinnises asendis.

Osaliselt on hoone küttesüsteemide projekteerimine lahendatud põrandaküttena. Tagamaks küttesüsteemi tasakaalustuse arvutustes täpne tulemus modelleeriti ka põrandakütte torud täielikult BIM mudelis.